تصاویر پانل نمادار GFRC

(جهت مشاهده عکس ها روی جهت سمت چپ یا راست کلیلک کنید)تصاویر پانل نمادار

 • پانل نمادار

  پانل نمادار

 • پانل نمادار

  پانل نمادار

 • پانل نمادار

 • پانل نمادار

  پانل نمادار

 • پانل نمادار

  پانل نمادار

 • پانل نمادار

  پانل نمادار

 

پانل نمادار GFRC :

·         پانلنمادار GFRC در ابعاد 100 x 100cm ، قطر 8سانتی ،به وزن 70کیلوگرم، نمادار با مدل نمای سنگ کامپوزیت و سنگهای با نقش برجسته و ترکیبی و ..... ( مطابق انتخاب کارفرما ) ، از جنس بتن با الیاف شیشه و سطح اندود شده با  ابوکسی با سختی بالا  می باشد.

 

مشخصات فنی :

- مش 3D با تکنولوزی بتن الیافی : قطر مفتول2 mm وچشمه x8cm  8cm

- مش پانل مسلح با فریم فلزی : میلگرد 6.5mm با اتصال جوش به فریم فلزی با ورق 2.5mm

- عیار سیمان: 550 کیلو سیمان زودگیر 

 

 

مراحل و نحوه تولید جی ار سی GRC/GFRC به طور کلی با دو روش پاشش و پیش اختلاط ساخته می شود.در روش پاشش،دوغاب ماسه سیمان و الیاف شیشه ای بریده شده توسط یکنازل پاشش بر روی قالب مناسب پاشیده می شود. روش پیش اختلاط شامل مخلوط کردن سیمان،ماسه الیاف شیشه بریده شده وآب با یکدیگر در یکملات با استفاده از مخلوط کن های استاندارد می باشد.

 

جی ارسی های  مختلف به علت روش اختلاط و کنترل کیفیت های متفاوت دارای خواصمختلفی هستند.

 

فاکتورهای اصلی تاثیر گذار برمشخصات جی ار سی GRC عبارتند از :

 

میزان درصد الیاف، جهت الیاف،طول الیاف ،نسبت آب به سیمان،تخلخل،چگالی،

 

میزان فیلرمصرفی(ماسه نرم)، نوع عمل آوری.

 

درصد الیاف،طول و جهت آنها بر روی مقاومت کششی و خمشی نهایی و مقاومت ضربه ای  جی اف ار سی GRC/GFRC تاثیر دارند.درصد زیاد الیاف باعث افزایش هوایمحبوس شده در بتن می شود که این امر چگالی بتن را کاهش می دهد.

 

طول الیاف شیشهنقش مهمی در مقاومت نهایی دارد اما طول بیش از حد آن باعثایجاد مشکلاتی در مخلوط کردن بتن در روش پیش اختلاط و پاشیدن در روش پاشش دارد.به طور کلی طول الیاف ۲ تا ۵ سانتی متر مناسب می باشد.

 

جهت الیاف Glass fiber  نیز تاثیربسزایی برروی کارایی و خواص قطعات جی ار سی  در جهات مختلف دارد. معمولا” در روش پاشش ،الیاف به صورت تصادفی در دوجهتمختلف پخش می شوند،اما در هنگام پخش باید دقت لازم باشد تا احیانا” الیاف به صورت موازی پخش نشوند چون در این صورت بتن دارای خواصمختلف در جهات مختلف خواهد داشت.

 

مقاومت های کششی و خمشی و مدول الاستیسیته با تغییر چگالی تغییر می کنند.با محبوس شدن هوا در اثر درصد و طول الیاف زیاد،میزان هوایمحبوس شده افزایش یافته و باعث کاهش چگالی و در نتیجه کاهش وزن قطعات می شود اما تاثیر منفی برروی خواص بتن از قبیل کاهش مقاومت هاینهایی خمشی وکششی و کاهش مدول الاستیسیته دارد.علت این موضوع کاهش سطح تماس خمیر والیاف و در نهایت کاهش چسبندگی آنها می باشد.به این دلیل تراکم صحیح بتن های حاوی الیاف شیشه ای مهم بوده و به خصوص در روش پاشش به علت حجم زیاد هوای محبوس شده باید این تراکمبا دقت بیشتری اجرا شود.در روش پیش اختلاط نیز معمولا” ازویبراتورها ویا مکنده های هوا برای این منظور استفاده می شود.عمل آوری درست نیزباعث کسب مقاومت بهتر بتن و درنتیجه پیوند درست الیاف و بتن می شود که خواص GRC/GFRC را بهبود می بخشد.

 

نکته ای که در عمل آوری اولیه بایددقت شود این است که بتن های حاوی الیاف شیشه ای به علت سطح زیاد،ظرفیت جمع شدگی ناشی از خشک شدگی زیادی دارند وباید به خوبی عملآوری شوند،البته وجود الیاف باعث کاهش ترک ها می شوند اما این امرتوجیهی برای بی دقتی در این امر نمی باشد.