جزئیات نصب pc panel

نحوه اجرای پانل درای وال یونو بتن  pc panel ساده و pc panel fc:

پانل های یونو بتن سبک pc panel پس از تولیدبر روی پالت های چوبی بسته بندی شده و به محلاجرا ارسال می گردند. قابل ذکر است  روش نصب pc panel سادهو فایبر سمنت یکسان است.این پانل ها به راحتی و با دست در ساختمان جابه جا شده و پس از رسیدن به محل نصب، جهت اتصال آنها تا زیر سقف نهایی از نبشی 5*5 به طول 10سانتی متر که دو سوراخ در یکی از بالهای آن تعبیه شده استفاده می شود. نحوه ایستادگی دیوار به این شکل است که ابتدا دیوار بر روی پروفیل V کف که قبلا تراز شدهقرار می گیرد، وقتی که دیوار به حالت عمودی قرار گرفت و با یک دستگاه تراز ساده از عمود بودن دیواراطمینان حاصل شد، نبشی اول به طوریکه لبه 5 سانتی متری بیرونی آن عمود به دیوار قرار گیرد به وسیله پیچرولپلاک و یا میخ و چاشنی و دستگاه هیلتی به سقف بالا اتصال یافته و لبه دوم نبشی که از قبل دو عدد سوراخ درآن تعبیه شده با پیچ و رولپلاک به پانل اتصال می یابد. وقتی که یک طرف دیوار تراز شد و توسط نبشی محکمگردید، طرف دیگر دیوار نیز با همان روش قبلی به سقف بالا متصل می شود. اگر بنا به دلایلی درزی 1 یا 2میلیمتری ایجاد گردید، فاصله موردنظر را می توان با فوم پلی اورتان پر نمود.

این نبشی 5*5 بعد از اتمام کار در زیر سقف کاذب پنهان خواهد شد و نحوه اتصال دیوار به سقف کاملا مخفی می باشد.

همچنین جایگزین نبشی می توان از یک میلگرد استفاده کرد که ابتدا در سقف سوراخی ایجاد می کنیم و بعد از اجرای دیوار میلگرد را در سوراخ با چسب بتن فیکس کرده و سر دیگر میل گرد به پروفیل U بالای پانل، جوش می شود.

قرار گیری پروفیل M روی پروفیل V


  یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

 

 

جزئیات اتصال دیوار آماده به سازه

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

میخ هیلتی با پیچ و رولپلاک

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

جزئیات اتصال نبشی به دیوار و سقف سازه

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

  اتصال پانل به پانل:

دیوارهای آماده ی pc panel  از طریق پروفیل های M و V که در طرفین پانل قرار دارند به یکدیگر متصل و کلیک شده و با یک لایه ماستیک درزبندی نهایتا دیواری کاملا یکدست ساخته می شود.

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

کاور نمودن ستون ها:

جهت کاورکردن ستون ابتدا یک قوطی به صورت مربع در پایین ستون جوش داده می شود )کمرکش( ،که تراز اصلی کاور ستون می باشد و بعد قوطی 2*2 را چهارطرف ستون جوش داده وکمرکش دیگری در وسط ستون ونهایتا یک کمرکش هم در بالای ستون جوش داده می شود،یعنی ستون از سه نقطه کمر کش شده و چهار قوطی درکنارش قرار داده می شود که کاملا تراز بوده و شرایط مناسبی ر ابرای نصب سمنت برد فراهم می کند.

برای این منظور سمنت برد با ضخامت 10و یا  12میلیمتر به علت بالا بودن مقاومت ضربه ای و مقاومت بالا در برابر حریق پیشنهاد می شود. سپس با پیچ سرمته 2 سانتیمتری برد به قوطی متصل شده و فاصله  2سانتیمتری بین سمنت برد و ستون با مواد پرکننده )پشم سنگ (پر می شود.

همچنین برای از بین بردن صدای احتمالی که در اثر ضربه در محل اتصال برد به قوطی به وجود می آید، می توان از یک لایه نازک فوم بین قوطی و سمنت برد استفاده نمود.

 

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

جزئیات اتصال دیوار 90 درجه

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

 

جزئیات اجرای دیوار سرویس با پنجره:

 

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

جزئیات دیوار متصل به درب تراس

 

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

 

جزئیات دیوار با تاسیسات الکتریکی

 

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,