بلوک یونو بتن سبک

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

 

تکنولوژی pc lc برای تولید یونو بتن سبک :

برای تولید همگن و اختلاط یکنواخت ابتدا با استفاده تکنولوژی یونیزاسیون، مواد EPS خروجی از اکسپندر ها در خط تولید یونولیت، باردار شده و سپس در میکسر های دور بالا با فناوری سانتریفیوژ، بتن حالت متخلخل پیدا کرده و حالت توربولانس ایجاد می شود و به صورت همگن با گرانول های پلی استایرن، مخلوطی هموژن تشکیل می دهد. سپس مخلوط یونو بتن طی دو مسیر منتقل می شود در فاز اول در قالب هایی به صورت کیک بتن ریخته شده و سپس وارد یونیت برش وایر کات شده و به قطعات بلوک تبدیل می شود. در فاز دوم به طرف قالب های هیدرولیکی ایستاده پمپاژ شده و جهت تولید  پانل یونو بتن سبک  pc panel و  پانل دو طرف سمنت برد  مورد استفاده قرار می گیرد.

 

بلوک یونو بتن سبکpolystyrene concrete block  :

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,

یونو بتن سبک,بتن یونولیتی ,بتن سبک,درای وال ,polystyrene concrete,pc lc,pc panel,