تصاویر بلوک clc

بلوک clc(جهت مشاهده عکس ها روی جهت سمت چپ یا راست کلیلک کنید)

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک

 • بلوک سبک

  بلوک سبک


 

 

 

مقایسه مصالح موجود نیمه اول سال 89

ضخامت دیوار

10

15

20

جنس دیوار

 

مشخصات

آجر سوراخدار

سفال

(ساده)

بلوک سبک clc

پانل دیواری pclc

سفال

(ساده)

بلوک سبک clc

پانل دیواری pclc

آجر سوراخدار

بلوک سبک clc

 

ابعاد (سانتی متر)

20x10x 5

22x20x9

60x25x10

290x40x10

22x20x15

60x25x15

250x40x15

20x10x5

60x25x20

 

وزن واحد (کیلوگرم)

1/5

3/50

9

60

4/50

13

75

1/5

18

 

قیمت واحد (ریال)

650

1300

11500

120000

2000

15500

130000

650

18000

 

قیمت یک متر مربع (ریال)

45500

31200

63000

100000

48000

93000

130000

91000

108000

 

اجرت اجرا متر مربع (پیمانی)

25000 

25000 

24000

10000 

30000 

24000

10000 

50000 

25000

 

ملات مصرفی

15000 

15000 

3000

ندارد

20000 

3000

ندارد

30000 

5000

 

سیمان کاری با اجرا (دو طرفه)

50000 

45000 

20000

ندارد

45000 

20000 

ندارد

50000 

20000 

 

وزن یک متر مربع دیوار با سیمان کاری ( کیلوگرم)

340 

193 

110 

52

220 

140 

75 

53 

180 

 

قیمت تمام شده (متر مربع)

145500 

116200 

110000 

110000 

143000 

140000 

140000 

221000 

158000 

 

توضیحات

 

 

 

آماده نازک کاری با گچ ، بلکا و......

   

آماده نازک کاری با گچ ، بلکا و...... 

   

 

لازم به ذکر است در مقایسه بالا : زمان و وزن قیمت گذاری نشده است که از پارامتر های بسیار مهم در صنعتی سازی می باشد .

وزن 0 1 متر مربع دیوار با پانل 10pclc = 1.5 متر مربع دیوار آجری = 2.6 متر مربع دیوار سفال = 5 متر مربع دیوار با بلوک clc 

 

بنابراین با استفاده از پانل pclc ، با احتساب کاهش 35% بار مـرده ساختمان نسبت به سفال،و بالتبع کاهش قطر میل گردهاو ستون ها، قیمت تمام شده 1متر مربع ساختمان 300000 ریال کاهش می یابد یعنی با اعمال آن متر مربعی 90000ریال ازهزینه دیوار، باز می گردد