بلوک سفید رنگ مخصوص صادرات

 

 

محصول صادراتی شرکت،  بلوک سفید رنگ بر پایه بتن سبک سلولی پلیمریمی باشد که در ابعاد 20*60 به ضخامت 10و15و20 سانتی تولید می شود.

درصد وزنی جذب آب هپلکس 70% نسبت به وزن نمونه خشک آن است که کاربرد این محصول را در شرایط و مکان های تحت رطوبت محدود می کند و همچنین درصد چسبندگی ملات به آن نیز پایین می آید ولی در بتن سبک سلولی پلیمری جذب آب  15% حجمی می باشد و هیچ محدودیتی در کاربرد های با رطوبت بالا و چسبندگی ملات ندارد. این محصول با چسب بلوک مخصوص دیوار چینی ارائه می گردد.

این بلوک قابل تحویل در مرز چزابه و شلمچه جهت فروشندگان در بازارچه مرزی می باشد.