دستگاه برش وایرکات و برش نواری

دستگاه برش وایر کات هیدرولیک

 

دستگاه برش نواری زنجیری

متراژ قالب مورد نیاز به مقدار ظرفیت تولید در خواستی در همان شیفت می باشد.

قالب برشی چرخ دار

هر متر مکعب قالب بلوکcm  122*122*60

دستگاه وایر کات نواری با قابلیت تنظیم ضخامت 10و15و20

ظرفیت برش 200 متر مکعب بلوک در 3 شیفت

دستگاه وایر کات نواری با قابلیت تنظیم ضخامت 8و10و15و20

ظرفیت برش 200 متر مکعب پانل بدون سمنت بورد در3 شیفت